Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Tjenesten

Tjenesten
Hverveplakat for de to nye jægerkorps 1785. Plakaten lokker med efterfølgende ansættelse i kongens jagt- og forstvæsen, og udlændinge stilles dansk indfødsret i udsigt efter seks års tjeneste. Hele tonen skal give rekrutterne indtryk af, at de er heldige, hvis de får plads. Rigsarkivet.

Fjenden var først og fremmest udenlandske magter, men i princippet alle der kunne true enevælden. Den hvervede hærs rolle var derfor også at forhindre social og politisk uro i befolkningen.

Vagt, eksercits og kronarbejde

Blandt de faste elementer i tjenesten var vagttjenesten og eksercitsen. De danske garnisonsbyer var stærkt bevogtede, og hvis man besøgte 1700-tallets Danmark, kunne man let få indtryk af et land i undtagelsestilstand. De hvervede soldater anvendtes også til andre opgaver end de rent landmilitære. Hvert år måtte et større kontingent soldater f.eks. stikke til søs med flåden som marineinfanteri, den såkaldte soldateske. Derudover blev de hvervede kommanderet til allehånde større statslige opgaver, det såkaldte kronarbejde.

Frifolk

Udenfor den årlige eksercertid var op imod halvdelen af de hvervede soldater permitteret som frifolk. De hørte stadig under regimentet, men måtte selv skaffe logi og civilt arbejde.