Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Hvervningshistorier

I erindringer og andre kilder finder man eksempler på, hvordan drenge og unge mænd blev hvervet til soldatertjeneste.  Hververne spillede ikke altid med helt åbne kort, men benyttede sig af forskellige tricks og kneb.

Lyst til soldaterstand

En 13-årig dreng, der var stukket af hjemmefra, mødte på sin vej en underofficer nær Århus:

“Han spurgte mig, om jeg ikke havde Lyst til Soldaterstand, til den røde Kjole og Sablen; jeg kunde blive Piber eller Tambur for det første og siden suit-en-suit til Officer. Dette klingede herlig i mine Øren. Jeg tænkte nu ikke mere paa min Ungdoms Kjæphest at blive Sømand, og da han gav mig et stykke Kamisbrød [kommisbrød=soldaterbrød] og en slurk af sin Flaske, fandt jeg Soldaterstanden ret velsmagende, thi jeg var sulten.”

Citat fra nordmanden Morten Johan Frederiksens erindringer, ca. 1803. 

Fordækt hvervning i Kolding

Nogle underofficerer forsøger sig med fordækt hvervning i Kolding:

“Der var just Marked Dagen efter vor Ankomst, hvortil endeel vare sammenkomne. - Ligefor vort Qvarteer var et Vertshuus, som vrimlede af Markedsgæster. Vi yttrede for Skomageren den Lyst vi havde at hverve - han skyndte til og laante mig en gammel af sine Sartouter [surtout = overfrakke]. Min Undermundering beholdt jeg paa. - Mit Haar kæmmede jeg ud, og fik en Messing Krumkam deri - paa Hovedet en bred Jysk Hat - og paa Benene et par plompe Støvler. - Nu var jeg da eqviperet som Markedsgæst - jeg gik over i Huset, Razour og nok et par andre af vore Kammerater kom - De ville skienke rundt; men ingen uden jeg, som stillede mig an beskiænket, drak med dem. - Jeg lod mig hverve uden mange Omstændigheder - Nu blev endeel af de andre Markedsgæster bekymrede for at faae mig bort - fra Hververne - Pigerne kom om mig - og ville have mig ud af Stuen; men jeg ville ikke lade mig overtale. Jeg blev da revet saa­længe omkring imellem dem til Sartouten gik op - og de fik min Soldater-Undermun­dering at see. - Nu blev Fanden løs - og Prygl regnede ned baade paa mig og de andre, hvorvel vi slog godt fra os - Jeg fik et par blaae Øjne.”

Citat fra danskeren Sigvart Lyches erindringer, 1778. 

Vakre og raske karle

“Da jeg kom hjem, tænkte jeg bestandigt at blive Soldat, thi jeg var ingen Elsker af Bondestanden. Naar jeg saa Krigsfolk, saa forundrede jeg mig over dem og tænkte: de er saa vakre og raske Karle.”

Citat fra franskmanden Johan Victor Brunnes’ erindringer, ca. 1783.