Historisk viden

Militærindustrien

Dikteret af strategisk forsyningssikkerhed og økonomisk tænkning om uafhængighed begyndte den enevældige kongemagt efterhånden at opbygge en industri, som kunne forsyne militæret med våben, krudt og uniformer. 

Militærproduktion var privatiseret

Det militærindustrielle apparat kom blandt andet til at omfatte krudtværket og kanonstøberiet i Frederiksværk, Kronborg Geværfabrik, Den kongelige Uldmanufaktur, Det militære Varedepot, Den almindelige Skræddersal. Helt i takt med tidens ånd blev store dele af den militærindustrielle produktion overdraget til særligt privilegerede entreprenører. En del af arbejdskraften på disse militære industrier blev leveret af frifolk fra den hvervede hær samt deres koner og børn. Mange koner og børn spandt således uldtråd til Manufakturen eller rullede papirspatroner på Arsenalet. 

Del denne side