Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Militærindustrien

Militærindustrien
Ved Frederiksværk fandtes både et kanonstøberi og en krudtfabrik, hvis eneste kunder var den danske hær og flåde. Den første industri i Danmark var således militær. Stik af Winckler efter tegning af C.A. Lorentzen 1773. Industrimuseet i Frederiksværk.

Dikteret af strategisk forsyningssikkerhed og økonomisk tænkning om uafhængighed begyndte den enevældige kongemagt efterhånden at opbygge en industri, som kunne forsyne militæret med våben, krudt og uniformer. 

Militærproduktion var privatiseret

Det militærindustrielle apparat kom blandt andet til at omfatte krudtværket og kanonstøberiet i Frederiksværk, Kronborg Geværfabrik, Den kongelige Uldmanufaktur, Det militære Varedepot, Den almindelige Skræddersal. Helt i takt med tidens ånd blev store dele af den militærindustrielle produktion overdraget til særligt privilegerede entreprenører. En del af arbejdskraften på disse militære industrier blev leveret af frifolk fra den hvervede hær samt deres koner og børn. Mange koner og børn spandt således uldtråd til Manufakturen eller rullede papirspatroner på Arsenalet. 

Militærindustrien
Materialeprøve på uniformsklæde fra de Hoffmannske fabrikker 1764. I et forsøg på at opnå en statslig ordre fremlagde firmaet eksempler på tidligere leverancer.