Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Færøske hudesko

Færøske hudesko

I 1961 flyttede Frilandsmuseet en række bygninger fra Færøerne til museet i Danmark.

Under det månedlange ophold på øerne fotograferede museumsinspektør Bjarne Stoklund en lang række arbejdsprocesser og daglige gøremål hos øbygdernes folk.

Den lille serie viser, hvordan man i hånden fremstiller færøske hudesko. Hudeskoene blev båret af alle færinger til daglig, indtil maskinfremstillede lette lærreds- eller gummisko vandt indpas i midten af 1900-tallet.

Joen Olsen (f.1871), tidligere ejer af Frilandsmuseets færøhus, bærer hudesko på billedet til højre.