Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Søer og moser belyser fortidens klima

I danske søer er der siden istiden aflejret tykke lag af dynd, som hovedsagelig består af organisk materiale. I lagene har fortidens natur sat ”fingeraftryk” i form af pollen og planterester. Mange plantearter kræver en bestemt sommertemperatur for at vokse, og deres pollen kan derfor hjælpe til at rekonstruere fortidens temperaturforhold.

Søer og moser
Fund af frø fra snehvid potentil viser, at planten voksede i Danmark for ca. 12.000 år siden.

Varme somre for 8.000 år siden

Fund af frø fra snehvid potentil viser, at planten voksede i Danmark under en af istidens meget kolde perioder, Yngre Dryas, for 12.800-11.700 år siden. I dag vokser planten på tørre, vindblæste flader i de norske fjelde. Vandplanten hornnød kræver varme somre og trivedes i Danmark for 8.000-6.000 år siden, hvor temperaturen var omkring 2 grader varmere end i dag.

De første bønder

For cirka 6.000 år siden startede bondestenalderen, og agerbruget blev for alvor en afgørende faktor i landskabets og naturens udvikling. Pollen fra moserne viser, hvordan skoven blev ryddet, og det åbne agerland begyndte at tage form. I Jernalderen, for cirka 2.000 år siden, begyndte en meget regnfuld og våd periode af Danmarks oldtid. Vandspejlet steg i søerne, og i Nordjylland bredte højmoser bredte sig ud over bøndernes marker.