Historisk viden

Havet kan give viden om fortidens klima

Havets planter og dyreliv påvirkes også af klimaet. Forskellige varmekrævende eller kuldetolerante arter dukker op og forsvinder i takt med ændringer i havmiljøet. Indholdet af døde mikroorganismer i forskellige havbundslag afspejler varme og kolde perioder.

En gletsjer, som bevæger sig hen over et grundfjeld, løsriver små og større sten, som fryser fast til isen. Når gletsjerne flyder ud i havet, brækker der isbjerge af, som med tiden flyder mod varmere egne og smelter. Analyser af havbundens indhold af sten og grus kan derfor vise, hvor langt imod syd isbjergene nåede i de forskellige klimatiske perioder.

Havbundens aflejringer rækker nogle steder mange hundrede tusinde år tilbage og kan sammenlignes med de meget gamle lag i Sydpolens indlandsis.

Del denne side