Historisk viden

Hvad er et herred?

Hobbitterne lever i Herredet, der til forveksling minder om det område af England, hvor Tolkien voksede op. Herredet er en gammel inddeling af landet i retsdistrikter. Denne inddeling kendes fra de nordiske lande og England. I England kaldtes den tilsvarende enhed et ’shire’, der blev bestyret af en sherif og kunne være inddelt i mindre enheder kaldet hundreder. I Danmark var herredet en administrativ enhed, der ligesom det engelske shire formentligt stammer fra 1000-tallet. De fungerede som egne retskredse med domstol ved herredstinget.

I løbet af middelalderen opstod områder, der ikke lå under herredet, nemlig købstæderne og birket, der udgjorde egne retskredse. Med kristendommens indførelse blev landet yderligere inddelt i sogne. Herredet fungerede dog som retskreds i Danmark helt frem til 1950erne. Herredet er på den måde også en beskrivelse af det gamle og bestående, mod det nye og impulserne udefra. Det trygge hjem i en stor verden.

Del denne side