Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Sankt Hans - magi, kilder og folketro

Sankt Hans - magi, kilder og folketro
Hellig Kors Kilde i skoven ved Undløse. (Foto: Charlotte S. H. Jensen, BY-SA)

Ved Sankt Hans er sommerens og naturens kraft på sit højeste. Derfor var Sankt Hans også et tidspunkt, der rummede store muligheder for magi.

Sankt Hans og hellige kilder

Ved Sankt Hans var kraften i de hellige kilder særligt stor. Der for søgte folk med sygdomme og skavanker til til kilderne for at drikke vandet eller bade de syge lemmer. Blandet de mest kendte var Sankt Helene kilde ved Tisvilde og Kippinge kilde på Falster. Ved Helene kilde kunne man også sove ved Helenes grav, og kilden var så hellig, at den i følge folketroen havde særlig kraft fra Sankt Hans og helt til Helenes dødsdag, den 31. juli.

Driftige handelsfolk var opmærksomme på, at der var mange mennesker omkring kilderne til Sankt Hans. Derfor opstod de såkaldte "kildemarkeder", med boder, hvor der blev solgt lertøj og meget andet. Forlystelsestedet "Bakken" har sit udspring i det folkeliv, som udfoldede sig ved Kirsten Piils kilde i Klampenborg.

Det var ikke kun almuen, som søgte til kilderne. Christian den Fjerde besøgte fx Helene kilde, og enkedronning Sophia Magdalene var gæst ved Kirsten Piils kilde i 1768.

Varsler til Sankt Hans

Højtider og mærkedage er gode til at tage varsler på. Det gælder også Sankt Hans. Man kunne fx tage kærestevarsler.

Hvis en ugift pige to vand fra en hellig kilde og hældte det i en spand, ville hun kunne se sin kommende mand i vandet. Synet ville komme, når det første slag af midnatsklokken lød og vare, indtil det sidste var forstummet. En anden metode var at plukke ni slags blomster med dug på Sankt Hans aften og lægge dem under sin hovedpude. Derefter ville man, i følge folketroen i Vendsyssel, drømme om den tilkommende.

Andre varsler handlede om, hvordan vejr og udbytte ville arte sig. Hvis det fx regnede Sankt Hans dag, ville man få et grønt år - dvs. frodigt og frugtbart år. Mindre godt var det for nøddehøsten, hvor regn på Sankt Hans var et varsel om, at nedbøren ville fortsætte i 40 dage og helt ødelægge hasselnødderne.

Varsler og tro afspejler, hvad der var vigtigt for de mennesker, der benyttede sig af Sankt Hans-aftenens mulige magi.

Sankt Hans magi
Der er opstillet boder på marken, og en kone har udstillet sit sortiment af lertøj i forgrunden. Til højre i billedet bliver en syg kørt af sted på en vogn. Sikkert på vej til kilden, hvor en tår af det kraftfyldte vand skal kurere patienten. Sct. Hansfest i Tisvilde 1858, "Kildemarked". Maleri af Jørgen Sonne.
Sankt Hans magi
Kande af glaseret, rødbrændt lertøj fundet i Skt. Hans kilde i Roskilde, hvor den må være tabt af pilgrimme, der ville drikke af kildens hellige vand. Kanderne med den pålagte, flerfarvede dekoration er lavet i Østdanmark. Datering: o. 1300 (foto: Ukendt)