Historisk viden

Sankt Stefan

Stefan var den første martyr, og har derfor fået en særligt fin helgendag, anden juledag, dagen efter selve Jesu fødsel. Stefan var én af apostlenes første hjælpere og fungerede som en slags diakon, der drog særlig omsorg for enker og fattige.

Sankt Stefan i dansk folketradition

Også i dansk folketradition findes Stefan, fx i folkevisen "En jomfru ren oprunden er", hvor et af versene netop omtaler, at han opdager stjernen og underretter Herodes. Der kendes også en folketrosforestilling om det vigtige i at drive hestene til vanding tidligt, så de kan "drikke fedt" af vandet. Man forestillede sig, at vandet var særligt nærende om morgenen på Sankt Stefans dag.

Del denne side