Historisk viden

Bente Wolff

Født 1964, Danmark.

Ph.d. i Antropologi ved Københavns Universitet

1999ff Seniorforsker, museumsinspektør for Insular Sydøstasien, Sydasien, Oceanien ved Etnografisk Samling, Nationalmuseet.

Sprog: Engelsk, Indonesisk, Tysk.

Feltarbejde, Arkivforskning, Studierejser:
Feltarbejde på øen Nias i Indonesien, sammenlagt ca. 1,5 år, inkl. PhD.-studium. Financieret af Kulturministeriet, Forskerakademiet og Nationalmuseet. Fokus: kulturmøde, historie og materiel kultur i et turistområde. (inkl. sprogstudier ved University of North Sumatra) (1995-2004). Planlagt studie af tsunami-effekter vinter 2005.

12 mdrs. feltarbejde i forb. med speciale til magisterkonferens hos mekeo-folket i Papua Ny Guinea. Generelt antropologisk studium fokuseret på kulturel kosmologi, forbrugsstrategier og engagement i den nationale markedsøkonomi. Financieret af Rådet for U-landsforskning, Danida i forb. m. Phd.-projekt for Steen Bergendorff (1991-92).

7 mdrs. intensive feltstudier og genstandsindsamling i Solomon Islands i over 50 landsbyer i 6 provinser. Praktik for Solomon Islands' Nationalmuseum og turistmyndighed i forb. m. EU’s regionale program for turismeplanlægning. Sm. m. Gitte Engholm (1988).

Kortere studierejser i Fiji, Vanuatu, Australien, Indonesien (Java, Bali, Sumatra), Malaysia, Indien (Tranquebar og Calcutta) (1988-2004).

Arkivstudier i Rom, Leiden, Haag og London vedr. koloni- og missionsarkivalier fra Papua Ny Guinea og Indonesien (1992-1999).

Undervisning, Foredrag, Konferencedeltagelse:
Diverse forelæsninger ved Københavns Universitet (Institut for Antropologi, Asiensstudier), Skandinavisk Sommeruniversitet for etnologer, Kunstakademiets Konservatorskole.

Diverse foredrag på højskoler, indslag i DR-TV, TV-Danmark, DR-radio P1 om konsumption, kulturel identitet og kropsforståelse i den vestlige verden, Indonesien og Papua Ny Guinea.

Omvisninger og foredrag på Nationalmuseet, samt oplæring af omvisere. (1995-).

Oplægsholder / inviteret taler ved div. internationale forskerkonferencer og seminarer vedr. Oceanien og Sydøstasien (1996-).

Div. kurser om Oceaniens og Indonesiens kulturer ved Folkeuniversitetet, København. (1992-2000).

Underviser ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet: 1. Kursus om Kommunikation og formidling (1995) 2. Kursus om materiel kultur og konsumption (1998)

Omviser ved Nationalmuseet (Oceanien, Indonesien, Indien, Afrika, div. særudstillinger, Om Nationalmuseet mm.) (1992-95).

Særudstillinger på Nationalmuseet:
Shakti - Gud er en kvinde. I samarb. m. billedkunstner Morten Skriver, fotograf Dev Nayak og antropolog Aditi Nath Sarkar. Støtte fra Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene, Danida, Maersk India (2003-4).

Verdensspejl. Etnografisk Samlings jubilæumsudstilling. Bente Wolff: udstillingstekster og UV-hæfte. (1999-2000).

Filippinsk Jul. I samarb. med den filippinske forening i Danmark, (1999-2000).

Bestyrelsesarb.  censorvirksomhed, konferenceorganisering mm.:
Bestyrelsesmedlem (pt. formand) Dansk Etnografisk Forening (2000- ).

Bestyrelsesmedlem the European Society for Oceanists (1997-2005).

Censor v. Københavnss Universitet (2000-) og Danmarks Designskole (2005-), formand f. seniorforskervurdering (2005).

Danida-resourceperson på socio-kulturelle forhold i Papua Ny Guinea, Indonesien, Salomonøerne (1994-)

Hoved- og medarrangør af div. konferencer i The European Society for Oceanists (København 1996, Leiden 1999, Wien 2002, Marseille 2005) samt andre konferencer og symposier.

Publikationer

2005 "Disco, Dog’s Teeth and Women in Uniforms: Modern Mekeo dress codes". In G. Were and S. Kuechler: The Art of Clothing. UCL Press.

2003 "Kom til mit hus og bliv der! Huse, deres ejere og gæster på øen Nias i Indonesien". National­museets Arbejdsmark.

2003 Shakti - Gud er en Kvinde. Undervisningshæfte til udstillingen af samme navn. Med Aditi Nath Sarkar og Morten Skriver (BW hovedforfatter). Nationalmuseet.

2003 "Volleyball, diskodans og hundetænder. Importvarernes lokale betydning blandt mekeoerne i Papua Ny Guinea". Arkæologisk Forum nr. 8.

2002 "Money Is Not For Buying Food, Money Is For Buying Things. Modernity and consumption the Mekeo way". Folk 2002.

2001 "At stjæle gæstens hjerte. Turismens lokale logik på øen Nias i Indonesien". Den Nye Verden 34, 4. 2000 Verdensspejl - etnografiske samlinger i 150 år. Undervisningshæfte til udstillingen “Verdensspejl”. Med K.-J. Hemmersam (BW hovedforfatter).

2000 "Penge, svin og kulørte lamper: Globalt forbrug i traditionens tjeneste". Kontakt nr. 3.

2000 "Surfing på forfædrenes bølger: Turismens autentiticet på Nias, Indonesien". Jordens Folk 35:4, pp. 3-13.

1999 "Et Liv med Etnografi". (biografisk artikel om Etnografen Inger Wulff). Medforf. Hans Christian Gulløv. Nyt fra Nationalmuseet.

1999 "Maden og Giften: To sider af samme sag. Et eksempel fra Nias, Indonesien". Tidsskriftet Antropologi.

1999 PhD dissertation: Extending the Self: Otherness in Cosmology and Consumption in a Nias Tourism Area. Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

1997 "Paradokserne der blev væk: Materiel Kultur i tværkulturel belysning". Jordens Folk 32:1.

1996-2000 Div. opslag om Oceaniens kunst i Den Danske Nationalencyklopædi.

1995 MA-dissertation: Kæmpen, Slangen og Brudens Hvide Hud. En semantisk analyse af myter fra mekeoerne i Papua Ny Guinea

1995 "Missing Paradoxes and the Evidential Nature of Things: Material Objects in a cross-cultural perspective". Nordisk Museologi nr. 2.

1992 "Hvad sker der med de døde? Døden hos mekeo i Papua Ny Guinea". Jordens Folk 27:2.

1990 "Buddhas Smil. Fremmede ting til danske hjem". Stofskifte 21-22. Medforf. G. Engholm.

1989 Improvement to the Handicraft Production as Part of Tourism Development in Solomon Islands. Rapport (180 sider) til Salomonøernes Nationalmuseum og turistmyndighed. Medforf. G. Engholm.

Se endvidere Kulturministeriets forskningsportal.

Del denne side