Historisk viden

Skatte af guld og sølv

Jernalderbygden ved Gudme på Fyn har leveret en række bemærkelsesværdige skattefund fra yngre romersk og ældre germansk jernalder. Arkæologiske udgravninger i de seneste 25 år har afsløret, at mange af guld- og sølvskattene oprindeligt blev gemt inde på selve gårdsanlæggene. Fund af håndværksaffald og metalskrot viser desuden, at guld- og sølvsmedene havde deres arbejdsplads netop her. På en af gårdene fandtes hele to skatte, som var gravet ned ved husenes stolper; den ene var en fornem skat af guldbrakteater, den anden et bundt af guldhalsringe og et stykke spiralguld.

Andre steder i Gudme er der fundet depoter af romerske sølvmønter og af sølv- og bronzeskrot i form ituklippede fade og afbrækkede dele af romerske statuer. Det var netop kontakten med det romerske imperium og importen af varer herfra, som var kilden til Gudmes velstand. Af de ca. 50 guldskatte, der er fundet i Danmark fra yngre jernalder, er flere fundet i egnen omkring Gudme.

Del denne side