Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Tekstilteknologi i stenalderen

Stenaldertekstilerne fra Tybrind Vig på Vestfyn, Bolkilde på Als i Sydjylland og i Tulstrup Mose i Nordsjælland er fremstillet i nålebinding og fletteteknik. Vi ved ikke, om de udgjorde dele af dragter eller tjente andre formål. Teknikkerne kan bruges til at fremstille både større og mindre tekstiler.

De bevarede tekstilfragmenter fra stenalderen er alle fremstillet af plantemateriale. Selvom fåret blev indført til Skandinavien med bondestenalderens begyndelse omkring 3900 f.Kr., skal vi helt frem til den tidlige del af bronzealderen, før de første dragtdele fremstillet af uld dukker op. Vævevægte af ler fra slutningen af bondestenalderen (ca. 2000 f.Kr.) vidner dog om, at man på dette tidspunkt havde kendskab til væven.

 

Tekstilteknologi i stenalderen
Tekstilfragmenterne fra den undersøiske Ertebølleboplads ved Tybrind Vig mellem Assens og Middelfart på Vestfyn, er dateret til ca. 4200 f.Kr. De er de ældste tekstiler, vi kender fra Danmark. Bopladsen befinder sig i dag to meter under havets overflade og er indsamlet af dykkere under en marinarkæologisk udgravning. Tekstilerne er udelukkende bevaret, fordi de lå indlejret på havets bund. Tekstilerne lader til at være fremstillet i en variation af nålebinding, og de tolkes som dele af lastnet. På Tybrind Vig bopladsen er der også fundet adskillige fragmenter af snore og reb, nogle spundne, andre tvundne eller flettede. Der er anvendt både pil- og poppelbast samt græs.
Tekstilteknologi i stenalderen
Sådan knyttes net med en flåkniv.