Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Hvor og hvornår i oldtiden blev dyrene domesticeret?

Ulven var det første dyr, der blev domesticeret af den ældre stenalders jægere. De ældste tamhundeknogler fra Europa er omkring 15.000 år gamle. I Danmark stammer det ældste tamhundekranium fra Maglemosekulturen og er omkring 9000 år gammelt. Hesten var det sidste store dyr, som blev domesticeret. De ældste tamhesteknogler stammer fra Ukraine og er omkring 3500 år gamle. Hesten kom sandsynligvis først til Danmark i bronzealderen.

De sidste husdyr, der kom til Danmark var hønsene. De kom til Danmark i jernalderen, men blev først rigtig udbredt i middelalderen. De øvrige husdyr, kvæg, får, ged og svin, blev derimod alle domesticeret i forbindelse med agerbrugets opståen og udbredelse. Dette skete for omkring 10.000 år siden i Mellemøsten. Herfra spredte kendskabet til agerbrug og husdyrhold sig, indtil det nåede Danmark omkring 4000 f.kr. Her har vi de første tegn på husdyrhold i Danmark. Det drejer sig om knogler fra tamkvæg, der stammer fra bopladsen Åkonge i den vestsjællandske Åmose. Disse knogler er blevet kulstof-14 dateret til ca. 3955 f.kr.

Menneskeskabt eller naturlig udvikling?

Hvordan gik det til, at de første dyr blev indfanget og domesticeringen gik i gang? Husdyrene bliver ofte omtalt som menneskenes opfindelse, men blev de første husdyr indfanget med tvang eller var der tale om en vis gensidig interesse? Visse dyr har sandsynligvis selv søgt ind til menneskenes bopladser, eller rettere, menneskenes møddinger. For eksempel må svin, kat og fjerkræ være kommet til på denne måde. De græssende arter derimod er nok blevet indfanget med en vis tvang, men ligesom menneskene fik fordel af dyrenes tilstedeværelse, så kunne dyrene også drage nytte af menneskenes nærvær, for eksempel beskyttelse mod rovdyr, indsamling af vinterfoder og pleje af nyfødte. 

Hvor og hvornår i oldtiden blev dyrene domesticeret?
Tamhesten kom først til Danmark i bronzealderen. Den spillede en vigtig rolle i oldtidens samfund, og var sandsynligvis et vigtig statussymbol. Her ses et hesteformet dragtspænde fra jernalderen fundet ved Veggerslev på Djursland.
Hvor og hvornår i oldtiden blev dyrene domesticeret?
Helleristning fra bronzealderen med pløjescene.
Hvor og hvornår i oldtiden blev dyrene domesticeret?
Selvom der fandtes urokser i Danmark, domesticerede man dem ikke. DNA-undersøgelser viser, at oldtidskvæget kom syd fra.
Hvor og hvornår i oldtiden blev dyrene domesticeret?
Kvæg, får, ged og svin blev alle domesticeret ved landbrugets opståen i Mellemøsten for omkring 10.000 år siden. Derefter spredte de sig med landbruget op igennem Europa.