Historisk viden

Ravet fra de sunkne bopladser

En af ravbjørnene er fundet på Fanøs vestkyst og en anden på stranden ved Tangkrogen i Aarhus. Men hvordan er det gået til, at de små mesterværker fra jægerstenalderen er havnet på en strand for siden hen at blive fundet ved et tilfælde?

I stenalderen var kystlinjen anderledes end i dag. Det skyldes dels senere ændringer i havets vandspejl og dels en landhævning efter sidste istid. Denne landhævning er endnu ikke er afsluttet. Nord for linjen på kortet har landet hævet sig, syd for linjen er kysten druknet af den senere havstigning. Derfor ligger en del af stenalderens bopladser, syd for vippelinjen, på nuværende tidspunkt under vand eller i strandkanten, og derfor kan genstande udvaskes i havet for senere af ende på stranden. 

Del denne side