Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Hvad er rav?

Det rav, som man samlede i stenalderen, stammer fra enorme skovområder, der for 55-35 millioner år siden havde spredt sig ud over store dele af det nuværende Nordeuropa.

Rav er hærdet harpiks, som nogle træsorter har svedt ud. Harpiksen dryppede ned i skovbunden, hvor det efter flere tusinde år hærdede og blev til rav. Intet sted er ravet dog fundet, hvor det er dannet. Hav, floder og isen fra istiderne har transporteret det vidt omkring – ravet er spredt over et kæmpe område – fra England i vest til Rusland og Ukraine i øst.

I dag findes de største forekomster af rav langs vestkysten af Jylland og langs de baltiske landes Østersøkyst.

Hvad er rav?
Ravklumper kan man finde i de såkaldte ravpindelag, som bliver skyllet op på stranden efter en storm. Disse gyldne klumper er fundet på stranden ved Agger en vinterdag i 2005.
Hvad er rav?
Når der fældes grene af træet, "sveder" det harpiks.
Hvad er rav?
Ravklump fundet på Fanø Strand. Foto: Kit Weiss.