Historisk viden

Hvorfor er der okker i nogle grave?

Okker findes i nogle af jægerstenalderens grave. Det er en naturlig rustforbindelse, der har en kraftig rød farve. Som regel ses okkeren pletvis i gravene, i voksengrave oftest ved hoved og bækken. Der er flere bud på, hvorfor man brugte okker i nogle af stenalderens grave.

Nogle mener, at den røde okkers funktion var at markere graven, således at man ikke kom til at grave ned i den efterfølgende. Andre mener, at det måske har været anvendt til at garve eller farve de skinddragter, man havde på. Det kan også tænkes, at okker har været anvendt til hår- og kropsbemaling – måske i forbindelse med rituelle fester.

Okkerens funktion er ikke mulig at afgøre.Måske har den kraftige røde farve haft en vigtig rituel betydning i forbindelse med begravelser?

Del denne side