Historisk viden

Begravelser i jægerstenalderen

Der var mange forskellige måder at begrave sine døde på i jægerstenalderen. Alene ved Gøngehusvej var der gravlagt brændte og ubrændte mennesker i både enkelt og dobbeltgrave. Der var barnegrave, og der var en hundegrav.

Et nyfødt barn var begravet liggende på et træfad. Ved barnet var der spor af okker. Graven har stået åben, så man har kunnet kigge ned til det lille barn. Døden har været mere nærværende i stenalderens samfund. Det kan forklare hvorfor stenalderbegravelser til tider findes på bopladser. I jægerstenalderen kunne man blive gravlagt med rige gravgaver eller slet ingen. Spredte fund af menneskeknogler i affaldsdyngerne på jægerstenalderens køkkenmøddinger viser, at ikke alle fik en egentlig begravelse.

Del denne side