Historisk viden

Hvor stammer vogndelene fra?

Bronzesagerne fra Gallemose vejer 11.735 gram. De må have repræsenteret en formue, især i et område som Danmark, hvor der ikke forekommer kobber og tin i naturen. Bronzen, der er et blandingsmetal med netop disse bestanddele, må være importeret hertil.

Ornamentikken på nogle af økserne fortæller, at de er produceret på hhv. de britiske øer og i Mellemtyskland, mens andre genstande må være fremstillet herhjemme. Vogndelene er unikke, og vi kender ikke deres produktionssted. De nærmeste paralleller skal findes i Tut Ankh Amons grav i Egypten og på afbildninger af hestetrukne køretøjer på græske vaser.

Del denne side