Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Hvad blev lurerne brugt til?

Lurerne har siden det første fund været omgærdet af mystik, og deres funktion har ofte været diskuteret. I et museumskatalog fra 1836 er musikinstrumenterne beskrevet som ”Lurer eller Krigsbasuner af Bronce”. Lurerne er, især i 1800-årene, jævnligt nævnt som et signalinstrument brugt i krig. Det er dog mere sandsynligt, at de har været brugt i forbindelse med ritualer.
På svenske helleristninger fra bronzealderen kan man se lurblæsere, der utvivlsomt deltager i optog eller religiøse handlinger. Lurer er da også udelukkende fundet i moser – måske på grund af deres særlige rolle i religionen.

Hvad blev lurerne brugt til?
Lurblæsere kan ses på helleristninger som f.eks. denne fra Kalleby i Bohuslän, Vestsverige.
Hvad blev lurerne brugt til?
Er det mon lurblæsere, der ses på dette skib?