Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Bronzealderens dans

I 1999 fik Nationalmuseet besøg af danserinden Anni Brøgger. Som professionel danser var hun blevet fascineret af Egtvedpigens dragt, og hun mente, at dragten med snoreskørtet og bæltepladen var uhyre velegnet til dans. Som vi har set ovenfor, er der ikke noget mærkværdigt i, at man i bronzealderen har udført en lang række rituelle danse. På mange helleristninger, især fra Bohuslän i Vestsverige, ser man billeder, der kun kan forstås som gengivelser af rituel dans, hvor bevægelse var vigtig.

Dans i Egtvedpigens dragt

I en kopi af Egtvedpigens dragt dansede Anni Brøgger for arkæologerne på Danmarks Oldtid. Det var en spændende oplevelse at se dragt og bælteplade i brug. Det blev endnu mere spændende at komme udendørs og se dansen foregå i solens lys, således som skete ved flere arrangementer i de følgende år på en række af landets museer. – Endelig kunne en ældre bronzealders bælteplade (i kopi) udsættes for en slags eksperimental-arkæologisk undersøgelse, hvor tilskueren kunne se og fornemme, hvorledes den fungerer eller fremstår ved forskellige dansebevægelser.

Anni Brøgger har som danser i mange år beskæftiget sig med mavedans. Så snart hendes dans går over i mavedans, sker der noget med bæltepladen. Når hun foretager cirkulære bevægelser med maven, da kører solens genskin rundt i spiralerne. Set fra beskueren kører solen rundt fra venstre mod højre i spiralerne, som bliver helt levende. Gennem dansen og kroppens bevægelser og beåndet af den guddommelige sol selv bliver fortællingen om solens evige færd levendegjort.

Bronzealderens dans?
Anni Brøgger danser. Solens kraft bliver optaget gennem dansen. (Foto: Flemming Kaul)
Bronzealderens dans?
Anni Brøgger danser. Under dansen skinner solen i bæltepladens spiraler - en blændende dans! (Foto: Flemming Kaul)

Dans solen ned på jorden

Gennem en anden mavedans-bevægelse, hvor danseren så at sige vipper med maven på det vandrette plan, hopper solens genskin rundt på bæltepladen. Bæltepladen har et plant kantstykke, som er poleret. Når solens lys ved denne bevægelse rammer bæltepladens blanke kant og danner et egentligt spejlbillede af solen, da bliver beskueren i et kort øjeblik fuldstændig blændet.

Ved sådanne eksperimental-arkæologiske undersøgelser kan det sandsynliggøres, at man i bronzealderen – ved siden af mange andre former for rituelle danse – også har danset en slags mavedans. Anni Brøggers dans har vist – endda uden hun selv kunne se det – at bæltepladen så at sige er ‘født til dans’. Både fysisk og metaforisk kunne man i bronzealderen gennem bæltepladen og den dansende krop trække solen ned på jorden.