Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Guldets vej til Danmark

Gennem bronzealderen strømmede guld til Danmark fra Centraleuropa. Fordelingen af guld og andre prestigevarer gik gennem et veludviklet netværk. Høvdingene havde adgangen til guldet, og det blev udvekslet gennem deres kontakter. Omkring år 600 f.Kr. smuldrede netværket, og metalforsyningen til Norden ebbede ud. Måske foretrak de centraleuropæiske folkeslag at handle med Middelhavsområdet og tabte samtidig interessen for folkene i Norden? De nordiske høvdinge havde dog også kontakt til østligere handelsforbindelser, men disse kunne ikke skaffe dem guld i helt så anselige mængder.

Guldets vej til Danmark
Guldet kom til Danmark fra Centraleuropa. De gule områder viser forekomsten af guld, tin eller kobber.