Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

En jættestue bliver til

Storstensgravene var bygningsmæssige mesterværker, der krævede erfaringer samlet gennem generationer! Eksempelvis var jættestuernes konstruktion så gennemtænkt, at anlæggene har kunnet stå intakte indtil nutiden.

Mellemrummene mellem bærestenene var muret med flade fliser af sandsten. Mellem disse var der tætnet enten med ler, med en kridtholdig masse eller med flager af birkebark. Ydersiden af kammeret var påført ler og lag af knust flint. Kammerets dæksten var tætnet med stenpakninger og knust flint. Derpå blev lagt et lag af ler, der igen var dækket af stenfliser. Kammeret var derved tætnet og kunne forblive tørt indvendigt.

 

En jættestue bliver til
En jættestue bliver til
En jættestue bliver til

De såkaldte dobbeltjættestuer har to kamre i samme anlæg. Troldstuerne ved Odsherred er et eksempel på en dobbeltjættestue.

En jættestue bliver til

I en jættestue ved Knudsskov, nær Vordingborg, kan man se, hvordan jættestuernes karakteristiske tørmure, som udfylder hullerne mellem de store sten, ser ud.