Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Kost og kulstof-13

Kulstof-13 optræder i forskellige mængdeforhold i henholdsvis planter og dyr afhængigt af, hvilket forhold de er dannet under. Således er der i de nordlige, tempererede dele af jordkloden, et højere indhold af kulstof-13 i alle dyr og planter fra havet end i dyr og planter fra landjorden. Spiser et menneske fortrinsvis føde fra havet, vil han eller hun få et større indhold af kulstof-13 i knogler og muskler, end hvis føden kom fra landjorden. Derfor kan man altså, ud fra en analyse af menneskeknogler, finde ud af, om et menneske primært har spist mad fra havet eller landjorden.

Kulstof-13-analyserne af de tre skeletter fra Dragsholm viser, at de to kvinder fra jægerstenalderen især havde levet af føde fra havet. Manden, der derimod var bonde, havde især indtaget føde fra landjorden.

Kost og kulstof-13
Man kunne have en masse mad i dette kar.