Viser mobilmenuFold ud

Industri og landbrug

Industri og landbrug
Udsnit af maleri, C. Zacho. Industrianlægget Brede Værk set fra syd.

Fra omkring midten af 1800-tallet begyndte det danske landbrug at blive grundlæggende forandret. Prisen på korn faldt drastisk, mens efterspørgslen på animalske produkter steg. Landbruget blev i stor stil lagt om til at efterkomme denne efterspørgsel, og de danske landmænd satsede især på produkter som bacon, smør og mælk. 

På samme tid voksede en ny verdensøkonomi frem drevet af den øgede industrialisering i Europa, og sidst i 1800-tallet begyndte der også i Danmark at skyde små og store fabrikker op i de større byer. Folk begyndte at flytte til byen for at finde arbejde, og der blev anlagt jernbaner for at forbedre infrastrukturen. Andre rejste endnu længere for at søge lykken og omkring 10 procent af den danske befolkning udvandrede i perioden til Amerika.