Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Provst Sixtus Aspach (1672-1739).
Provst Sixtus Aspach (1672-1739).
Hustru Dorethe Marie Rose (1684-1767).
Hustru Dorethe Marie Rose (1684-1767).

Præst under enevælden

Præsterne udgjorde et vigtigt grundlag for kongemagtens bestræbelser på at oplyse og kontrollere befolkningen. De udstedte bl.a. skudsmålsbøger. Personer, der rejste til et andet sogn, skulle i 1700-tallet medbringe stemplede papirer. Da man imidlertid let kunne fjerne et løst papir med en ufordelagtig bedømmelse (skudsmål), blev personoplysninger fra 1833 samlet i en skudsmålsbog. Den indeholdt påtegninger af arbejdsgivere og oplysninger om fødsel, dåb, skolegang og konfirmation.

Præsterne stod i spidsen for sognets fattigvæsen. De førte tilsyn med skolerne og havde indtil 1810 også opsyn med jordemødrene. Hertil kom den opgave at føre sognets kirkebøger med oplysninger om døbte, viede og døde. Præsten var ofte foregangsmand i sognet og lærte fx bønderne at dyrke nye afgrøder.

Provst Sixtus Aspach (1672-1739) var provst ved Aalborg Stift, hvor han også blev udnævnt til titulær biskop. Han giftede sig med Dorethe Marie Rose (1684-1767), der var enke efter en præst. Flere af Sixtus Aspachs børn og børnebørn blev henholdsvis selv præster eller gift med præster.

Slægten Aspach-Cortsen er et eksempel på de præsteslægter, der voksede frem i 1600- og 1700-tallet.