Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Befolkningen under enevælden
Befolkningen under enevælden
Befolkningen under enevælden
Befolkningen under enevælden

Befolkningen under enevælden

Omkring år 1700 bor der omkring 700.000 mennesker i Danmark. Det stiger til omkring 925.000 i år 1800. Med til denne stigning har været et fald i den meget høje børnedødelighed. Det er et land, hvor hovedparten af jorden hører under godser eller er ejet af kongen. De fleste mennesker bor på landet i landsbyer på fæstegårde eller som husmænd eller landhåndværkere under de store godser. Det er landsbyfællesskabets tid, hvor gårdmændene på bystævnet tager alle vigtige beslutninger.

Danmarkshistorien handler ikke kun om store begivenheder, kendte personer, dramatiske krige og betydningsfulde traktater. Den handler også om menneskers hverdagsliv.

Mennesker i Danmark har altid levet på vidt forskellige måder. Bønder har levet et andet liv end adelsmænd, herskab et andet end tjenestefolk, og kvinder har haft andre vilkår end mænd.
Gennem beskrivelser af levevilkår og konkrete livshistorier kommer fortidens aktører tæt på og historien bliver nærværende. Tilsammen giver de mange små historier et indblik i de meget forskellige livsvilkår og betingelser, muligheder, drømme og forventninger til livet, der har været gennem tiden.

Den kulturhistoriske forskningstradition ser stat og hverdagsliv som et hele. Statens historie, de forskellige livsformers historie og endelig det enkelte menneskes livshistorie udgør den store og den lille historie, der ikke er hinandens modsætninger, men sammenvævede og forbundne.