Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Litteratur om Hvidstengruppen

Om Hvidstengruppen

Jørgen Hæstrup: Kontakt med England (1959). Kapitlerne 18: Hvidsten og 19: Nedkastningsarbejdet udvides giver den grundigste indførsel i gruppens oprettelse, arbejde og den sammenhæng, den indgik i.

Axel Holm: Hvidsten Gruppen (1945). Bogen beskæftiger sig ikke i detaljer med de enkelte modtagelser, men lægger vægten på at skildre gruppens medlemmer.

Jørgen Røjel: Modstandsgruppen Hvidsten (1984). Røjel aftrykker en lang række breve, som gruppens medlemmer sendte til deres familier, mens de sad fængslet.

Beretninger fra deltagerne

Peter Laursen: Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den (1984). Bygget over Barner Andersens foredrag på skoler.

Niels Gyrsting: Hvidsten Gruppen. Medlem af Hvidsten Gruppen, Jens Stenz, fortæller. (Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008)

Svend Baastrup Thomsen: "En Læges Dagbogsblade under Besættelsestiden", Danske Lægememoirer, 5. Samling (1946), s. 35-52.

Svend Thorup Petersen: "En praktiserende Læges Erindringer om en beskeden Indsats i Modstandskampen i Danmarks ondeste Aar", Danske Lægememoirer, 5. Samling (1946), s. 123-161.

Omkring Hvidstengruppen

Jørgen Hæstrup: En af de mange (1991). Bogen handler om de sabotagegrupper, der opstod i Randers, og især om en af lederne, Sven Johannesen, der var blandt de henrettede på Skæring Hede.