Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Rollen som husmoder

I 1940´erne var mændene i klart overtal på de danske arbejdspladser. Langt de fleste danskere blev fastholdt i et stift, traditionelt familiemønster, hvor mændene var forsørgere, mens kvinderne holdt skansen på hjemmefronten. Det var sin sag at være husmoder, og besættelsestidens varemangel gjorde ikke opgaven nemmere.

Opfindsomhed var nødvendigt

Opfindsomhed og alternative løsninger måtte tages i brug i hverdagen. Det var nemlig ikke kun i erhvervslivet, at genbrug og erstatninger vant indpas. Faktisk foregik den vigtigste del af genbrugsproduktionen mellem hjemmets 4 vægge. Bukser skulle lappes, strømper stoppes og herreskjorter kunne syes om til børnetøj. Samtidig ændredes madlavningen i takt med, at rationering af gas, brændsel og fødevarer blev mere og mere omfattende.

Rollen som husmoder
Husmoderens mange roller. Den oprindelige billedtekst lød: "At være en god Hustru vil i Virkeligheden sige, at hun paatager sig mindst otte forskellige Gerninger. Disse Billeder illustrerer, hvorledes hun opfylder disse Krav. Hun skal kunne ordne Blomsterne, hun skal være Sygeplejerske, helst være inde i Regnskabsførelse hvad angaar det private Budget, Mad bør hun kunne lave, være lidt af en Stuearkitekt, helst kunne skrive paa Maskine, hvis hun derved kan hjælpe sin Mand, sy maa hun ogsaa kunne og endelig have en Børnehavelærerindes Egenskaber" . Billede fra Hjemmet.