Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

samlinger.natmus.dk finder du både materiale, hvor ophavsretten er udløbet, og dermed må bruges frit, og materiale, der stadig er beskyttet af ophavsret. Materialets ophavsretsmæssige status er registreret ved hvert billede. Når du bruger fotografier og andet materiale fra Nationalmuseet samling skal du være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at overholde ophavsretsloven. Med brug menes fx, at du deler et fotografi på Facebook, bruger et billede på din hjemmeside eller trykker et billede i en bog eller i et tidsskrift. Disse eksempler udgør ikke en udtømmende liste over brug.

Public Domain
Står der Public Domain ved et fotografi/tegning/kort/maleri betyder det at ophavsretten er udløbet. Når ophavsretten er udløbet, er det som regel fordi, at ophavsmanden har været død i mere end 70 år.

Materiale i Public Domain er frit og kan bruges til alle formål.

Du må:

  • kopiere
  • bearbejde
  • videredistribuere
  • bruge materialet kommercielt
  • bruge materialet uden at spørge om tilladelse
  • bruge materialet uden at kreditere

Vi beder dig dog om at respektere Europeanas retningslinjer for brug af materiale i det offentlige domæne.

All right reserved
All rights reserved betyder at materialet er beskyttet af reglerne i ophavsretsloven. Beskyttet materiale kan kun benyttes med ophavsmandens/fotografens tilladelse, eller tilladelse fra vedkommendes ophavsretsforvalter, fx Copydan Billeder. Copydan Billeder kan også give tilladelse til billeder, hvor ophavsmanden er ukendt.

Alt ophavsretsbeskyttet materiale på samlinger.natmus.dk er tilgængeliggjort efter aftale med rettighedshaveren. Aftalen vedrører alene Nationalmuseets brug af billedet, og du må ikke anvende fotografier, der er markeret med ”All rights reserved” uden forudgående aftale med rettighedshaveren.

Nationalmuseet kan desværre ikke være behjælpelig med at klarere rettigheder for, som tilhører andre. Det skal du selv gøre.

Creative commons – CC licenser
En stor del af materialet på siden er licenseret med en Creative Commons licens (CC). Du kan læse hvilke muligheder, den enkelte CC-licens giver ved at klikke på selve licensen, der udgør et link.

CC-BY-SA giver dig fx mulighed for at bruge materialet frit, også til kommercielle formål, samt bearbejde det, så længe du krediterer fotografen.

Ingen kendte rettigheder
Står der ’No known rights’ ved et billede, betyder det, at billedet efter vores bedste vurdering ikke er beskyttet af ophavsret og dermed kan bruges frit.

I denne kategori falder bl.a. en række fotografier, som vi har vurderet, ikke har såkaldt værkshøjde. Et fotografi uden værkshøjde kaldes et fotografisk billede og er beskyttet i 50 år efter billedet blev taget. Derudover er alle fotografiske billeder taget før 1. januar 1970 heller ikke beskyttede af ophavsret.

Om et fotografi er et såkaldt fotografisk billede eller et fotografisk værk beror på et skøn, som skal foretages individuelt for hvert billede. Bemærk. Et skøn kan være forkert. Husk at du selv er ansvarlig for at overholde ophavsretsloven, når du bruger et billede. Det er dit ansvar, som evt. bruger af et billede fra denne kategori, at sikre dig de fornødne rettigheder til dette. Evt. gennem en aftale med Copydan Billeder.

Kreditering
En god billedtekst, krediterer fotografen og giver læseren mulighed for at genfinde billedet på den kulturinstitution, der opbevarer det. Vi opfordrer derfor alle, der bruger fotografierne til at skrive billedtekster således:

[Licens], [Fotograf], [Kilde]

  • Public Domain, Johannes Klein, Naionalmuseet, Danmark
  • CC-BY-SA, Roberto Fortuna, Nationalmuseet

Kendes fotografen ikke skrives: Fotograf ukendt.

Bruges billedet online bør håber vi, at du også linke til billedet på samlinger.natmus.dk.

God billedskik
Materialet må ikke anvendes i sammenhæng, som miskrediterer ophavsmandens anseelse eller integritet eller krænker afbilledes personlige anseelse eller privatliv. Det gælder uanset om ophavsretten er udløbet eller ej.

Er du ophavsmand eller rettighedshaver til materiale på Samlinger Online?

Som rettighedshaver kan du indgå en aftale med Nationalmuseet om at lade dit materiale være frit tilgængeligt under en Creative Commons licens ( se ovenfor).

Frit tilgængeligt materiale giver forfattere, skoleelever, studerende, kunstnere, forskere, formidlere og mange andre mulighed for at bruge dit materiale uden vederlag til de formål, de ønsker. Frit materiale bliver derfor brugt langt mere hyppigt og forvandles dermed til en større kulturhistorisk ressource, end materiale, hvor ophavsretten benyttes mere restriktivt.

Ønsker du ikke, at materialet som du har rettigheder til, skal vises på samlinger.natmus.dk, kan du skrive til os via kontaktformularen her på siden.