Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Wilkens
Wilkens

Konserveringsteori og -historie beskæftiger sig med de overordnede spørgsmål om bevaring af kulturarv. Det handler ikke kun om hvordan man tidligere har behandlet genstande, men også hvilke tanker der var styrende for disse beslutninger. For nutidige konservatorer er studier inden for dette felt afgørende for den nødvendige forståelse af konserveringsproblematikken forud enhver diagnose og behandling. Viden om en genstands fortid muliggør velovervejede og saglige beslutninger. Et yderligere vigtigt element i denne forskning er analyser af de filosofiske betragtninger, som påvirker vores beslutninger.  En forståelse for generelle retninger i kulturarvens bevaring og dens skiftende trends kan hjælpe os med at identificere samfundets holdninger og prioriteringer, og derved give større mening til vores arbejde. Forskning i konserveringsteori og -historie er baseret på arkivstudier,som i videst muligt omfang forsøges bekræftet af materialeanalyser og in situ
observationer.

Konerup
Konerup

Dette projekt beskæftiger sig med de økonomiske konsekvenser af profesionaliseringen af konservatorfaget. Projektet omfatter perioden fra starten af kalkmalerikonservering i Danmark i midten af 1800-tallet til nutiden. Med udgangspunkt i arkivmaterialer undersøger projektet arbejdets omfang og omkostningerne ved de registrerede konserveringsprojekter. Der undersøges også hvorledes konserveringsarbejder har været finansieret igennem perioden. EN vigtig del af projektet undersøger den betydning, som oprettelsen af en formel konservatoruddannelse i Danmark har fået for fagets profesionalisering og omkostninger. Overordnet ønskes der en belysning af den historiske udvikling i samfundets investering i bevarelse af denne vigtige del af landets kulturarv.

Kalkmaleriernes bevaringshistorie 

Formålet med dette projekt er at belyse den mangfoldige og komplekse verden, der har at gøre med kalkmaleriernes bevaring – et arbejdsområde, der befinder sig i krydsfeltet mellem filosofi, kunstforståelse, håndværk og naturvidenskab. Projektet bygger på arkivmaterialer. Projektet søger at belyse de mange forskellige aktørers roller i fremdragelse, istandsættelse og vedligeholdelse af de mangfoldige, og i mange tilfælde enestående billeder som pryder de danske kirker. Det vil beskrive, hvilke principper der har dannet grundlag for trufne beslutninger gennem tiderne, og på basis af hvilket vidensniveau beslutningerne blev taget. Det vil tydeliggøre udviklingen i konserveringsfaget og i holdningerne til maleriernes bevarelse.    

Konserveringsteori og historie

I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf: +45 33 13 44 11
E-mail

Google Maps