Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Den kgl. Mønt og Medaillesamling

Den kgl. Mønt og Medaillesamling

Møntsamlingens historie

Den systematiske samling af mønter og sedler er dannet gennem flere hundrede års indsamling.
Da Frederik 3. skabte Kunstkammeret, udgjorde Det kgl. Myntcabinet en særlig del, og i de ældste beskrivelser af Kunstkammeret udgjorde mønter op mod 75 % af pladsen. I 1780 blev der nedsat en kommission, der sørgede for at alle kongens mønter og medaljer blev forenet i en samling, som fik til huse på Rosenborg slot.
Fra 1832 var samlingen åbnet for publikum, og med grundloven 1849 blev den overdraget den danske stat. Den kongelige samling bestod da ikke blot af enkelte mønter, men kongerne havde gennem tiden opkøbt store privatsamlinger, opbygget af folk som Ole Worm, Otto Sperling (romerske mønter), Niels Foss (dansk-norske mønter) og C.G. Warmholtz (svenske mønter og medaljer). Også efter at samlingen var blevet offentligt eje har private samlere ved deres gaver og testamentariske bestemmelser sat deres præg på den, for eksempler blev en stor del af Christian Jürgensen Thomsens unikke samling af danske og europæiske middelaldermønter efter hans død i 1865 overdraget samlingen, ligesom specialsamlinger af f.eks. mexikanske, japanske og kinesiske mønter i dag udgør en del af samlingen.

Møntsamlingens historie