IT

It-enheden har ansvaret for den daglige drift og videreudvikling af museets centrale it-systemer, herunder servere, netværk og applikationer. It-enheden understøtter gennem en superbrugerorganisation museets brugere, og rådgiver vedrørende it-anskaffelser og varetager museets indkøb og installation af hardware indenfor rammene af de vedtagne standarder og procedurer.

It-enheden udvikler og vedligeholder It-systemer der anvendes til genstandsregistrering, samt systemer der understøtter den museumsfaglige forskning, formidling og administration af genstandene, herunder udstillings-, konserverings- og placeringssystemer

Kontakt Drifts- og Administrationsafdelingen

Tlf: +45 4120 6601
Email: doga@natmus.dk
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K

Del denne side