Musikkens myter - trin for trin

Forløbet er tiltænkt 5.-6. klasse, og det vurderes til at vare 4 lektioner.

Nedenfor finder du en trin for trin guide til et mini-forløb. Det er overordnet inddelt i en introduktion til myter som genre, egen myteskrivning og evaluering. Under hvert trin vil du også finde links til de pdf'er, som du skal bruge i forløbet. 

Om myter

1. Hvad skal der ske?

Eleverne introduceres til forløbet og de faglige mål.

2. Hvad er en myte?

Klassen undersøger i fællesskab hvad viden de allerede har og kan danne sig om (skabelses)myter. Hvad er deres form og sproglige karakteristika, opbygning, (morale-dilemma) og betydning? Anvend materialet Om myter (Dansk).

Læreren introducerer musikkens skabelsesmyter - myter om hvordan musikinstrumenter er opstået. Klassen analyserer i fællesskab et eksempel, både i forhold til generel genreanalyse og særligt i forhold til indholdet. 

Forslag til spørgsmål: 

  • Hvad kendetegner denne myte-gruppe? (identifikation af musikreferencer: instrumentnavn, type, klang, spilleteknik, materialer)
  • Hvilke følelser eller funktioner er der forbundet med instrumentet?
  • I hvilken slags natur (skov, vand...) og klima (trope-, polar-) er instrumentet skabt? 

Eleverne kan evt. læse flere myter som individuel læsning eller højtlæsning i grupper og tale om indhold og kendetegn.

Eleverne laver huskekort.

Eleverne overvejer i grupper og i klassesamtale, hvad myterne bruges til, og hvad de fortæller.

Myteskrivning

3. Fælles myteskrivning

Ud fra huskekortene skaber eleverne i fællesskab en myte. Læreren faciliteter og skriver ned.

4. Skriv din egen instrumentmyte

Eleverne laver - individuelt eller to og to - deres egen instrumentmyte. Hvis forløbet er en del af et konkret instrumentbygningsprojekt, kan eleverne skabe en myte om deres eget konkrete instrument. Anvend materialet Skriv din egen myte - elevopgave (Dansk).

Alternativt kan eleverne trække et kort med benspænd til deres fortælling. Anvend materialet Myteopgaver (Dansk)

Hvis forløbet er en del af et kompositionsforløb, kan eleverne bruge myterne som udgangspunkt for deres kompositioner. Anvend materialet Hvordan lyder en myte (Musik).

Tutorials til instrumentbygning

Klik her og få oversigten over de forskellige instruktionsvideoer, som viser hvordan instrumenterne kan bygges. Både til inspiration for dig og dine elever.

Del denne side