Skibssætningen

Sammen med de to gravhøje har man fundet resterne af en kæmpe stor stensætning fra vikingetiden. Stenene dannede omridset af et skib i vikingetiden.

Nu er mange af stenene væk, så man kan ikke se, præcis hvor stort det har været. Nogle mener, at det var helt op til 350 meter langt og bestod af op til 370 store sten.

Andre mener, at der oprindeligt lå to skibssætninger i forlængelse af hinanden. Andre igen mener, at skibssætningen kun var 170 m lang – hvilket også er gigantisk.

Hvem der byggede skibssætningen og hvornår, ved vi ikke med sikkerhed.

Nogle mener, at det var Gorm den Gamle, der lod skibet bygge til sin afdøde kone Thyra. Én af de måder, man kunne blive begravet på i vikingetiden, var nemlig inde i sådan en skibssætning, eller endda i et rigtigt skib. Hvis Thyra blev begravet inde i skibssætningen, så er chancen for, at vi finder hendes grav, meget lille. Mellem de to gravhøje ligger kirkegården nemlig. Hvis Thyra var blevet begravet her, ville der sandsynligvis ikke været noget tilbage at finde. Tusind års gravlæggelser og omrodning af jorden ville have slettet ethvert spor.

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Mail: undervisning@natmus.dk

Del denne side