Musik & natur - lærerguide

Forløbet er tiltænkt 5.-6. klasse, og det vurderes til at vare 8-30 lektioner.

Om forløbet

Over hele verden bygger vi musikinstrumenter med de materialer vi har til vores rådighed: Træ, sten, silke, metaller, konkylier m.m.

Naturens materialer kan variere fra sted til sted, land til land, og det har betydning for, hvordan musikinstrumenterne lyder rundt om i verden. Der imod er fysikken bag instrumenternes lyddannelse (svingning, vibration og resonans) alle steder den samme.

I dette forløb undersøger vi, hvor forskelligt naturens materialer får os til at bygge musikinstrumenter. Vi bruger instrumenterne fra hele verden som inspiration til egen instrumentbygning.

En god myte kan sige meget. Vi bruger musikinstrument-skabelsesmyter fra hele verden til at fortælle om instrumenterne, deres udseende, byggematerialer og klang. Samtidig ser vi på, hvad de siger om naturen og musikken. Eleverne finder på skabelsesmyter for deres egne instrumenter. Bagefter bruger de myterne som ramme for deres egne kompositioner.

Forløbet udfordrer elevernes kultur- og musikforståelse, viden om forbindelser mellem natur og kultur, og mellem natur og æstetik.

Om fagviften i forløbet

I forløbet kombineres fagelementer fra natur & teknologi (geografi - klimazoner, plantebælter og naturens materialer og fysik - forståelse af lyd, svingninger og resonans) med musik (instrumentkendskab, lyttebevidsthed, musikforståelse, komposition), håndværk & design (instrumentbygning, designproces) og dansk til et samlet hele. På den måde skaber aktiviteterne i ét fag læring i andre fag: Når eleverne arbejder med klimazoner og plantebælter (geografidelen af natur & teknologi), bliver de klogere på materialerne i musikinstrumenter (fysikdelen af natur & teknologi og musik).

Forløbet kan evt. suppleres med geometri og forholdsregning fra matematikfaget.

Formål

Dette forløb sætter fokus på naturvidenskaben i musikken - dels fysikken bag lyden og instrumenternes konstruktion, dels relationen til de naturlige omgivelser og den geografi, som instrumenterne er skabt af.

Når eleverne selv bygger instrumenter, oplever de musikkens fysiske side indefra, de får ejerskab til instrumentet. De bliver klogere på den håndværksmæssige dimension af instrumentbygning og får et konkret forhold til forskellige byggematerialer. Fordi det ikke er 'almindelige' instrumenter, kan lyddannelsen blive frisat fra forventninger om hvordan musik 'skal' lyde.

Musik og musikinstrumenter kan lyde meget forskelligt. Når eleverne komponerer musik, oplever de, at klang er noget, man kan arbejde med, og at en komposition kan være en slags musikalsk fortælling.

Når eleverne retter blikket mod resten af verden, får de et globalt og lokalt indblik i instrumenters mangfoldighed.

Eleverne trænes i at tale om musik som lyd, der består af parametre som klang, tonehøjde, varighed m.m. De bevidstgøres om lydkvalitet og musikkens mulige diversitet ud fra en helt konkret anvendelse af de musikfaglige parametre.

Myteskrivningen giver eleverne forståelse for myten som litterær genre og som kilde til anden viden, f.eks.: musikinstrumenter, naturreferencer, symbolik, klangidealer, musikfunktioner og moral.

Om processen

Forløbet består overordnet af fire forskellige skabende processer: instrumentbygning, myteskrivning, komposition og fremvisning/koncert. De fire processer igangsættes i samspil med viden og refleksion fra enten musikfaget eller et af de øvrige involverede fag.

Instrumentbygningen, kompositionsprocessen og evt. myteskrivning flettes sammen for at sikre, at der hele tiden sker en udveksling mellem at samle viden, ide-generere, bygge, lytte, skrive og komponere. På den måde får eleverne mulighed for løbende at rette deres instrumenter til i forhold til deres behov og ideer. Og de får italesat deres observationer og ideer: Måske skal instrumentet kunne spille nogle andre toner, have en anden klang eller kunne spille kraftigere. Ved at flette processerne sammen får eleverne brugt deres observationer og ideer på kryds og tværs. 

Der kan arbejdes med et åbent kompositorisk rum, eller eleverne kan arrangere kendt stof for egne instrumenter. Der er rig mulighed for at forstærke instrumenterne med kontaktmikrofoner eller at optage lydene og lade dem indgå i soundscapes af forskellig art.

Både instrumentbygning og komposition er kreative og innovative processer med konkrete slutprodukter. På den måde har eleverne hele tiden et motiverende mål med deres kreative arbejde for øje. Begge processer benytter sig af klasse-introduktioner kombineret med gruppeafprøvninger forud for, at eleverne skal arbejde i mindre grupper. Dette gøres for at sikre, at alle elever har en klar fornemmelse af opgaven, inden de selv går i gang. Disse samlinger giver også en fælles forståelse at tale ud fra, når eleverne efterfølgende arbejder i de mindre grupper.

I de perioder af forløbet, hvor eleverne arbejder ude i grupper, anbefaler vi, at de arbejder i korte arbejdsgange (30 minutter), afbrudt af korte fælles præsentationer og fælles evalueringer. På den måde har grupperne hele tiden et mål at arbejde hen imod (næste fælles præsentation). Samtidig får de gavn af videndeling og sparring på tværs af grupperne.

Aktiviteter undervejs i forløbet

 • Eleverne introduceres til klimazoner, plantebælter og naturens materialer
 • Eleverne analyserer forbindelser mellem naturens materialer og musikinstrumenter
 • Eleverne introduceres til grundlæggende musikinstrument-kategorier
 • Eleverne introduceres til fysikken bag musik, instrumenter og lydskabelse
 • Eleverne analyserer musik og instrumenter med udgangspunkt i materialer
 • Eleverne planlægger og bygger instrumenter
 • Eleverne introduceres til myter som genre og som kilde til viden
 • Eleverne skriver deres egen myte
 • Eleverne komponerer deres eget stykke musik ud fra deres myte, og opfører musikken

Elevrefleksioner undervejs i forløbet

 • Hvordan påvirker vores miljø, klimaet og naturens materialer vores musik?
 • Hvordan hænger fysik og musik sammen?
 • Hvad kan en myte fortælle om musikinstrumenter og den verden, de er opstået i?
 • Hvordan komponerer du musik til en fortælling?

Forløbets læringsmål

 • Jeg kender klimazoner og plantebælter, og deres betydning for musikinstrumenter
 • Jeg kender eksempler på instrumenter fra hele verden, lavet af forskellige materialer
 • Jeg ved hvordan forskellige materialer lyder og hvad de kan bruges til
 • Jeg ved hvad en myte er og hvordan den er opbygget
 • Jeg kan selv skrive en myte
 • Jeg kan planlægge og bygge et musikinstrument
 • Jeg kan komponere et lille musikstykke

Læs endvidere om Tegn på læring og forslag til evaluering under menupunktet Evaluering.

Forslag til eksterne samarbejdspartnere

Der er flere muligheder for at anvende forløbet i sammenhæng med Åben Skole:

 • Ved at inddrage musikskolelærere eller andre musikere, som kan bringe deres instrumentkendskab og spilleteknik ind i processen. De vil kunne hjælpe eleverne med at udvide de musikalske muligheder, få nye ideer til hvordan deres instrument kan bruges og kvalificere deres klangarbejde og spilleteknikker. 
 • Ved at inddrage musikinstitutioner som Musikmuseet/Nationalmuseet eller en anden institution med en instrumentsamling, til at udvide elevernes viden og erfaringer med instrumenter og instrumenttyper og som inspiration til deres egen instrumentbygning. 
 • Ved at inddrage en komponist i kompositionsfasen.

Tutorials til instrumentbygning

Klik her og få oversigten over de forskellige instruktionsvideoer, som viser hvordan instrumenterne kan bygges. Både til inspiration for dig og dine elever.

Ears on - Musik & natur
Ears on - Musik & natur
Ears on - Musik & natur
Ears on - Musik & natur
Ears on - Musik & natur
Del denne side