Tværfagligt forløb - Musik & funktion

Hvordan bruger vi musik? Hvordan skal musikken lyde, og hvilke musikinstrumenter skal vi bruge, for at skabe den helt rigtige stemning? Vi bygger instrumenter og komponerer musik til forskellige situationer.

I menupunkterne til højre kan du finde følgende:

  • En lærerguide, som hjælper dig med at planlægge og forberede forløbet. 
  • Trin for trin, som beskriver processen, og hvor de enkelte tekster er tænkt inddraget.
  • Evaluering, som omhandler både læringsmål og tegn på læring og samtidigt giver forslag til, hvordan du kan evaluere forløbet sammen med dine elever.
  • Instruktionsvideoer til instrumentbygningen. Videoerne kan du bruge i din egen forberedelse. Videoerne kan også bruges som inspiration eller udgangspunkt for klassens fælleskonstruktion. Sidst men ikke mindst kan eleverne støtte sig til dem undervejs i deres egen byggeproces, hvis de går i stå eller mangler løsningsforslag. Husk at give plads til elevernes egne ideer undervejs i den skabende kreative proces.

 

Vi har opdelt tekstmaterialet i tre typer:

  • Baggrundsmaterialer til læreren - med forslag til opgaver læreren kan lade sig inspirere af og tungere baggrundsstof, som ikke egner sig til eleverne direkte.
  • Baggrundsmateriale til elever og lærere – typisk fagstof, som kan supplere de øvrige fagbøger i forhold til emnet her.
  • Elevopgaver - til uddeling blandt eleverne.

Tutorials til instrumentbygning

Klik her og få oversigten over de forskellige instruktionsvideoer, som viser hvordan instrumenterne kan bygges. Både til inspiration for dig og dine elever.

Del denne side