Byg musikinstrumenter - evaluering

Forløbets mest centrale læringsmål

 • Jeg kan bygge mit eget musikinstrument
 • Jeg kan vurdere hvilke materialer, jeg skal bruge til en byggeopgave
 • Jeg kan omsætte mine ideer - lydlige, funktionsmæssige, rumlige eller materialebestemte - til et konkret instrument

Tegn på læring

Læringsmål

Tegn på læring niveau 1

Tegn på læring
niveau 2

Tegn på læring niveau 3

Udfordringsopgave

Jeg kan bygge mit eget musikinstrument

Eleven kan genskabe instrumentet fra tutorials og fælleskonstruktionen i forløbets start.

Eleven kan med udgangspunkt i tutorials og fælleskonstruktionen, inddrage viden om lyd og materialer til at justere instrumentet, i forhold til de givne benspænd.

Eleven kan med udgangspunkt i fælleskonstruktionen og med inddragelse af viden om lyd og materialer mm. skabe et instrument, som udnytter de givne materialer og benspænd på nye måder.

Lav en analyse af:
Hvordan dannes lyden i instrumentet? Hvor mange toner er der, og findes der forskellige klangmuligheder?

Jeg kan vurdere hvilke materialer, jeg skal bruge til en byggeopgave

Eleven kan ved afprøvning adskille hårde og bløde materialer fra hinanden i forhold til klangmuligheder og byggemuligheder. 

Eleven kan forklare forskellen på de enkelte materialers egenskaber.

Eleven kan planlægge og forudse hvilke materialer, der vil egne sig til hvilke klangønsker og byggeopgaver.

Hvad ville det gøre ved både instrumentets klang og konstruktion hvis bestemte materialer blev udskiftet med et andet materiale.

Jeg kan omsætte mine ideer - lydlige, funktionsmæssige, rumlige eller materialebestemte - til et konkret instrument

Eleven kan planlægge processen ud fra desginprocessen trin, og bygge et musikinstrument ud fra de givne opgaver.

Eleven kan reflektere over den konkrete designproces og dennes sammenhæng med produktet.

Eleven kan reflektere over andre mulige løsninger på opgaverne og eksperimentere med udtryk og produkt andre i alle dele af designprocessen. og omsætte disse i deres produktrealisering.

Hvordan kan vi ændre på instrumentets musiske og klanglige egenskaber? Hvad skal vi gøre for at ændre f.eks. klang, toneromfang eller lydstyrke? kan vi bruge andre spilleteknikker på instrumentet?

Evaluering i klassen

I forbindelse med den fælles evaluering efter forløbet er det vigtigt, at der både kigges på processen, de konkrete produkter og elevernes oplevelse af egen læring. Da disse tre elementer samtidigt er meget forskellige, vil vi også anbefale tre forskellige tilgange hertil. Spørgsmål, som eleverne skal besvare i deres evaluering, kunne være:

Produktet – instrumentet (summativ): 

 • Har vi opfyldt de opgaver, som vi blev givet?
 • På hvilke punker er vi kommet i mål?
 • Hvis ikke – hvad og hvorfor?
 • Er der steder, hvor vi har udfordret opgaverne og mulighederne yderligere? Hvordan?
 • Hvorfor passer vores instrument, rum og komposition godt sammen?

(Produktet kan præsenteres for klassen samlet, eller foregå som en gruppe eller individuel evalueringsopgave).

Processen – samarbejde (fokus på stjernestunder):

 • Beskriv et tidspunkt, hvor samarbejdet fungerede godt i gruppen. 
 • Hvad skete der? Hvad var det, som gjorde det godt?
 • Hvordan påvirkede det arbejdet, som gruppen var i gang med?
 • Var der også noget, der var svært? Hvordan løste gruppen det?

(Denne evaluering kan gøres samlet i klassen, eller med en opstart i de enkelte grupper og en efterfølgende fælles opsamling.)

Elevens egen læring (formativ):

 • Hvilke ting har jeg opdaget noget om igennem forløbet?
 • Har jeg lært noget, som jeg ikke vidste inden vi startede? Nævn gerne mindst tre ting.
 • Har jeg lært noget, som jeg kan bruge næste gang, jeg beskæftiger mig med Håndværk & design?
 • Har jeg opdaget noget, som jeg gerne vil blive bedre til?
 • Hvilket musikinstrument kunne jeg godt tænke mig at bygge en anden gang?

(Denne øvelse kan gøres individuelt som en skriveopgave og med en afsluttende fælles opsamling. Alternativt kan øvelsen gøres i fællesskab som en form for fælles brainstorm på klassens fælles læring. Her kan klassen sætte post-it op på en fælles planche)

Del denne side