Musikkens myter - evaluering

Forløbets mest centrale læringsmål

  • Jeg kan beskrive skabelsesmyten som genre.
  • Jeg kan selv skabe en instrument-skabelsesmyte (til mit eget instrument).
  • Jeg kan hente musikoplysninger ud af en litterær tekst.

Tegn på læring

Læringsmål

Tegn på læring niveau 1

Tegn på læring
niveau 2

Tegn på læring niveau 3

Udfordringsopgave

Jeg kan beskrive skabelsesmyten som genre.

Eleven kan med egne ord genfortælle en instrument-skabelsesmyte.

Eleverne kan med egne ord beskrive skabelsesmytens handlingsforløb og virkemidler.

Eleven kan perspektivere til andre myter og fortællinger.

Eleven kan fortælel hvordan myter formes af og er med til at forme vores syn på livet.

Jeg kan selv skabe en instrument-skabelsesmyte (til mit eget instrument).

Eleven kan sammen med klassen forme en instrumentmyte, som rummer genrens kendetegn. 

Eleven kan på egen hånd skrive en instrumentmyte, som rummer genrens kendetegn.

Eleven kan på egen hånd skrive en instrumentmyte, som inddrager musikalske elementer omkring materialer og klang.

Skriv en instrumentmyte til det instrument, som du selv har bygget.

Jeg kan hente musikfaglige oplysninger ud af en litterær tekst.

Eleven kan genkende musikalske beskrivelser og ord i teksten

Eleven kan forklare, hvad de musikfaglige ord beskriver omkring instrumentet.

Eleven kan reflektere over samspillet mellem musik og fortællingens øvrige elementer.

Hvorfor har man mon skabt denne myte omkring instrumentet?

Evaluering

Der evalueres efterfølgende på forløbet. Hver gruppe spørges:

  • Hvorfra fik I ideen til jeres myte? Hvorfra fik I ideen til jeres instrument?
  • Hvilke problemer opstod undervejs, og hvordan løste I dem?
  • Hvad har I lært om forbindelsen mellem musik, natur og fortællinger?
Del denne side