Historisk viden

Den store ånd, fredspibe og sommerlejr

De fleste indianerstammer havde ritualer, der kunne bringe dem i kontakt med ånder, som skulle hjælpe med et godt jagtudbytte, forhandlinger og eventuelle kampe. Mænd, der som unge havde fået en vision, fx om tilknytning til et bestemt dyr, kunne lede ceremonierne som medicinmænd og lade piben gå rundt som startsignal til forbindelse til himlen, hvor ånderne befandt sig.

Om sommeren havde hver stamme sin sommerlejr med fællesjagt på bison og beslutning om lejrflytninger, krigshandlinger, straffe for overtrædelse af stammens regler, fælleslege og –spil, m.m. Soldansen, hvor unge mænd blev bundet fast til en pæl med remme under huden, var et af højdepunkterne. Soldansen skulle bekræfte mændenes tapperhed og stammens sammenhold.

Del denne side