Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Dansborgs voldgrav

I et samarbejde mellem Archaeological Survey of India, Department of Archaeology, Goverment of Tamil Nadu samt Nationalmuseet blev der foretaget en arkæologisk udgravning af den tidligere voldgrav. Foto: Nils Engberg, 2008. Nationalmuseet
I et samarbejde mellem Archaeological Survey of India, Department of Archaeology, Goverment of Tamil Nadu samt Nationalmuseet blev der i foråret 2008 foretaget en arkæologisk udgravning af et snit af den tidligere voldgrav rundt om Fort Dansborg i Tranquebar. Foto: Nils Engberg, 2008. Nationalmuseet

Fort Dansborg blev i Tranquebar bygget i 1630. Formålet var at beskytte de danske handelsmænd og andre danske og indiske ansatte samt at opbevare handelsvarerne, indtil der afgik skib til Danmark. Fortet står i dag som et velbevaret fortidsminde, og arkæologiske undersøgelser har kastet et nyt lys over det indisk-danske kulturmøde under den tidlige kolonisation. Udgravningsprojektet har koncentreret sig om at lave et snit i fortets voldgrav, hvilket har to formål: dels at gøre fund i den fuldstændig tildækkede voldgrav og derigennem fortælle nyt om dagliglivet tilbage i kolonitiden og dels at kunne få ny viden om fortet og dets bygningshistorie.

Engberg, Nils. (2008). ”Engang voldgrav, så losseplads, nu udgravningsplads – et succesfuldt indisk-dansk samarbejde”, Nyt - Nationalmuseet, November