Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Skriv tal med runer

Der findes ingen ”runetal” i runeskriften, så hvis man skulle skrive et tal, måtte man skrive selve talordet i sin fulde længde, f.eks. ”fem”,  eller ”ottehundredeniogfirs” som vi i dag ville gengive med arabiske tal ”5” og ”889”.

I middelalderen begyndte man at bruge romertal, f.eks. MCCCLXII (1362), og man kunne også lade de modsvarende runer stå for den samme talværdi som romertallene. Der er også nogle ret sene eksempler på, at runerne blev brugt som en talværdi, hvor deres placering i futharken angav talværdien, som fx i eksemplet hvor årstallet 1676 er skrevet med runer.

Skriv tal med runer

Forespørgsler

Museumsinspektør, runolog

Lisbeth Imer

Mail

Jellingprojektet


På hjemmesiden for det store forskningsprojekt, Jellingprojektet, der tager afsæt i monumenterne i Jelling, kan du også finde information om runer.