Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Museum Wormianum

Museum Wormianum
Museum Wormianum

Ole Worms (1588-1654) samling var præget af hans videnskabelige interesser og fortrinsvis skabt til brug for undervisningen på Københavns Universitet, hvor han var professor i medicin. Hovedparten af samlingen bestod derfor naturligt nok af naturalier. Han indsamlede og systematiserede et stort antal fra både mineral-, plante- og dyreriget. Samlingen indeholdt også antikviteter, kunstgenstande og etnografika, som både var et supplement til hans undervisning og et udtryk for hans interesse for oldtidsminder.

Ole Worms indsamling

Worm var målrettet i sin indsamling. Af hans omfattende brevveksling med slægtninge og venner, der i stor udstrækning var tidens førende forskere og samlere, fremgår det, hvordan han fremsatte ønsker om bestemte genstande. I 1640'rne udgav han mindre, summariske fortegnelser over samlingen til hjælp ved etablering af bytteforbindelser. Et lille trykt katalog fra 1642 kendes desværre kun i ét eksemplar (i British Museum), mens endnu et fra 1645 er forsvundet.

Museum Wormianum - kronen på værket

Som kronen på værket kom Museum Wormianum i 1655, året efter Worms død. Det er et hovedværk i ældre europæisk museumslitteratur, skrevet på latin og trykt i Leiden og Amsterdam. Teksten er delt i fire bøger. De tre første behandler mineral-, plante- og dyreriget. Den fjerde omfatter forarbejdede genstande, f.eks. arkæologiske, etnografiske, mønter og enkelte egentlige kunstgenstande. Alle genstande i fjerde bog er systematiseret efter det materiale, de er fremstillet af. Teksten er af noget ujævn karakter, visse afsnit synes at være forelæsningsmanuskripter, andre begrænser sig til opremsninger af navne. Ifølge Worms egne ord omfatter værket dog kun genstande og præparater, som befinder sig i samlingen. Værket er ikke kun et katalog, men et videnskabeligt værk med henvisninger til og citater fra andre forfattere.

Museet overdrages til Det kongelige Kunstkammer

Frederik den Tredje købte samlingen efter Ole Worms død, og i løbet af juli 1655 blev den overflyttet til Københavns Slot, hvor store dele indgik i Kunstkammeret. Med dette køb blev to forskellige typer renæssancesamlinger forenet. På den ene side fyrstens kunstkammer og på den anden side en renæssancelærds naturaliekabinet.

I 1750-51 kom Det gottorpske Kunstkammer til København og indgik i Det kongelige Kunstkammer. Hermed blev de to nordeuropæiske kunstkamre forenet og med dem Bernhard Paludanus' samling og "Museum Wormianum".

Museum Wormianum
Ole Worm, 1588 – 1654. (Foto fra <a href"http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Ole_worm.jpg ">Wikimedia Commons </a>)