Historisk viden

Bogtryk og nodetryk


Opfindelsen af bogtrykket i midten af 1400-tallet efterfulgt af nodetrykket i begyndelsen af 1500-tallet fik afgørende betydning. Religiøs og verdslig musik kunne nu udbredes på tværs af landegrænser og til langt flere mennesker end tidligere.

Del denne side