Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Det 20. århundrede
Tegning af bassist Oscar Pettiford. Af Hans Ruge Lollesgaard (1923-1993).

Det 20. århundrede

Musikken efter 1914

Store krige og stormagters fald prægede udviklingen inden for samfund, kunst og kultur. De seneste 100 år har været en turbulent tid. Dens musik må klinge ligesådan, hvis den skal være sand.

 

De musikalske udtryk


Mange ingredienser blandedes. Dur/moll-tonaliteten, som havde været levedygtig i århundreder, tabte terræn. Nye måder at komponere på blev taget i anvendelse: Tolvtone-teknik, serialisme, tilfældighed, uendelighedsrækker, minimalisme. Mange ingredienser blandedes i løbet af århundredet - jazz, rock, funk, hiphop - alt skulle prøves. Fortiden var dog ikke glemt men blev iført samtidige klæder. Komponisterne fik ørerne op for andre folkeslags musik og instrumenter, som kom til at spille en vigtig rolle i århundredets musik.

Musik tilgængelig for alle
Fonograf fremstillet af Thomas A. Edison, USA. Beg. af 1900-tallet. (foto: Simon Thamdrup Jensen)

Musik tilgængelig for alle


Den teknologiske udvikling fortsatte uophørligt. Snart var musik allemandseje. Når og hvor som helst kunne den høres gennem radio, grammofonplader, lydbånd, CD’er, MP3-afspillere og internet-downloads. Herved fik den enkelte lytter i hidtil uset omfang adgang til og medindflydelse på de musikalske strømninger. De partitur-komponister, der ikke kunne eller ville forlade deres elfenbenstårne, oplevede en stadig større afstand til publikum. Til gengæld blomstrede nye musikkulturer op med musik skræddersyet til snart sagt enhver samfundsgruppe af en vis størrelse.

Nye instrumenter
El-guitar fremstillet af Freddy Stokholm, 1962. (foto: Ture Bergstrøm).

Nye instrumenter


De fleste akustiske instrumenter havde allerede i 1800-tallet nået en grad af perfektion, der ikke lod sig meget forbedre. 1900-tallets instrumentmæssige udvikling lå derfor i al væsentlighed inden for elektronisk baserede instrumenter. Fra 1920’erne kunne man høre de æteriske toner af theremin og ondes martenot, og snart blev orgel og guitar gjort elektriske. Senere udvikledes synthesizeren, som kunne fås i alle størrelser og prislejer. Båndoptageren bød fra midten af århundredet på nye klanglige muligheder, og i dag leveres nye computere nærmest med et komplet lydstudie som standard.