Historisk viden

Generalbas/basso continuo

En fast bestanddel af barokorkestret spillet af et akkordinstrument (cembalo, orgel, lut) sammen med et dybt klingende stryge- eller blæseinstrument (gambe, cello, fagot eller lignende). Ud fra tal – en slags becifring – noteret under baslinjen vidste musikerne nøjagtig, hvilke akkorder de skulle spille.

Del denne side