Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Fodfolkshærene

Fodfolkshærene
Slaget ved Jarnac, 1569. Fodfolkene står klar i billedets højre side, bagved kanonerne.(Original på <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Jarnac.jpg">Wikimedia Commons </a>)

I Middelalderen dominerede de pansrede riddere slagmarken. De kæmpede efter regler, der blev afspejlet i middelalderens ridderideal. I løbet af 1400-tallet blev fodfolkshære dominerende på slagmarken.

Små enheder gav mere effektivitet

Fodfolkshærene kæmpede i store enheder med mange geledder og kunne ved at kombinere stagevåben med ildvåben besejre ridderne. De store enheder betød imidlertid også, at det kun var de yderste i enheden, der kæmpede direkte mod fjenden.
I slutningen af 1500-tallet begyndte den nederlandske hær med inspiration fra antikken at splitte de store enheder op i mindre enheder med færre geledder. Dermed kunne flere fodfolk kæmpe direkte mod fjenden.
Når flere ildvåben blev rettet mod fjenden, blev ildkraften også udnyttet mere effektivt. I kamp brød mindre enheder imidlertid lettere sammen end de store. Dette stillede større krav til officerernes føring af enhederne og betød også en øget fokusering på fodfolkets disciplin, der blev etableret gennem eksercits.

Hærene professionaliseres - og proletariseres

Fodfolkshærene voksede i løbet af 1500-tallet og krigsførelsen blev dermed mere omfattende. Krigene blev i stigende grad varetaget af professionelle lejesoldater, der betragtede sig som en selvstændig social gruppe udenfor samfundet. De delte ikke middelalderens antagelser om ærefuld krigsførelse og kampen blev derfor stadig mere brutaliseret. Ildvåben forstærkede brutaliteten, fordi de dræbte i flæng.
I takt med at hærene voksede skete der også en proletarisering af dem. I 1500-tallet var lejesoldater en selvbevidst gruppe med en stolthed over deres profession. Tvangshvervninger og hvervninger af tiggere og løsgængere til hærene i løbet af 1600-tallet reducerede professionens selvbevidsthed og stolthed kraftigt.