Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Verdens farligste land for kvinder

Afghanistan topper listen over verdens farligeste lande for kvinder. De følgende lande på listen er Den Demokratiske Republik Congo, Pakistan, Indien og Somalia.

 

Thomson Reuters Foundation har spurgt mere end 200 professionelle nødhjælpsarbejdere, akademikere, journalister, politikere, udviklingsarbejdere og sundhedspersonale med speciale inden for kønsstudier.

 

Undersøgelsen omhandlede problemer med sundhed, diskrimination, kulturelle skikke, seksuel vold, ikke-seksuel vold og menneskehandel. Alle seks problemer findes i Afghanistan, men det er især de tre første, der er fremherskende.

 

Den dårlige sundhed hos kvinderne i Afghanistan skyldes primært mangel på sundhedsklinikker, fødestuer og manglende transportmuligheder hen til disse. Desuden spiller det også ind, at det betragtes som uacceptabelt, at kvinder bliver undersøgt og behandlet af mandlige læger og sundhedspersonale.

 

Kvinderne er også udsat for massiv diskrimination. Især har kvinder manglende muligheder indenfor områder som økonomisk selvstændighed, mulighed for arbejde,  retssikkerhed, selvforsørgelse samt ejendoms- og arverettigheder og uddannelse. De kvinder der forsøger at bryde med kønsdiskriminationen bliver som ofte truet og i nogle tilfælde dræbt.

 

Siden Talebans fald har en del af genopbygningsindsat fokuseret på at opføre pigeskoler i Afghanistan, hvilket har givet langt flere piger end tidligere mulighed for at uddanne sig. Der er et massivt behov for yderligere skoler, da 87 % af alle kvinder stadig er analfabeter.

 

Kulturelle skikke er i høj grad bestemmende for kvindernes livsmuligheder. Det gælder for eksempel ægteskab, hvor det anslås, at mellem 70 og 80 % er eller vil komme til at  indgå i tvangsægteskaber. Dertil kommer, at også fysisk afstraffelse og vold er en del af hverdagen for langt de fleste kvinder. Det er vanskeligt at komme tvang og vold mod kvinder til livs, fordi det bliver accepteret som normen i mange af lokalsamfundene.