Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Det første landbrug

Pollenanalyser fra søer og moser giver os et godt indblik i, hvordan landbruget startede. Først blev små områder af højskovens træer fældet. Efter afbrænding blev byg og hvede sået i den askefyldte jordbund. Efter få års dyrkning fik husdyrene lov at græsse, eller man lod skoven vokse til for senere at foretage en ny fældning og afbrænding. Først et par århundreder efter landbrugets start blev større åbne arealer udlagt til græsning for kvæg, får og geder.

Skoven ryddes

Forsøg på at efterligne stenalderens første landbrug i Draved skov har vist, at den slebne økse var et overordentligt effektivt redskab til skovrydning. Et stykke naturskov blev fældet og afbrændt. Efterfølgende blev primitive kornsorter sået i asken og senere høstet. I de næste år blev arealet afgræsset af husdyr, og senere blev tilgroningen med krat og skov studeret gennem en årrække.

Hvorfor blev vi bønder?

Landbruget bredte sig fra Orienten til Europa, og omkring 5.000 f. Kr. var der bønder i Tyskland, ikke langt fra Østersøkysten. Gennem fund af importerede stenøkser ved vi, at der var kontakt til de tyske bønder. Hvorfor der gik yderligere 1000 år, før stenalderjægeren i Danmark blev bonde, er stadig omdiskuteret. Hverken klima- og miljøændringer eller mangel på føde syntes at være forklaringen. Årsagen var nok snarest af kulturel art. Måske var behovet for korn til ølbrygning og for godt oksekød den afgørende motivation!