Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Skolegang

”…op og gå i skole”

”…op og gå i skole”
Sørens skrivehæfter fra sin skoletid i 1800-tallet.

Søren gemte alle sine skrivehæfter fra skoletiden. Han skrev med pen og blæk. Måske havde hans lærer skåret en pen til ham med sin penneskærer? Søren gik i skole for 150 år siden.
Den gang blev store og små børn undervist sammen. Den lille landsbyskole bestod af ét rum. Her stod lærerens kateder. I hjørnet stod vindovnen, hvor der blev fyret med tørv. Børnene sad på bænke langs et bord eller ved en pult.
De mindre børn skrev på små tavler med grifler. Der var sjældent bøger nok til alle, så eleverne skiftedes. Vigtigst var ’Luthers Katekismus’ - en slags grundbog i kristendom. Den skulle børnene kunne udenad. Dernæst kom læsebogen - ABC’en – der altid havde et billede af en hane på forsiden: hanen står nemlig tidligt op! 
I 1814 bestemte kongen at alle børn i Danmark havde ret til at komme i skole. Hvis forældrene holdt deres børn hjemme, for at de kunne arbejde på gården, skulle de betale ”skolemulkt” - en bøde. 

Skolegang
Billedark brugt til undervisning i skolen: "Slesvig-holstenere på flugt gennem Flensborg, 1848".

I krig

Der udbrød borgerkrig i Danmark for omkring 150 år siden. I to år kæmpede danskere mod hinanden, fordi de var uenige om, hvor Danmarks grænser skulle være. Kampene var meget voldsomme. I blot et enkelt slag - i 1850 - mistede 1.300 soldater livet og 3.600 blev hårdt såret. 
En soldat gemte et lille brev i sin notesbog. På det hvide papir med en presset blomst står: ”sendt fra Moder til Fader i Krigen 1848. Den er kysst af mig og dine Børn”. 
Senere hørte børnene om krigen i skolen. De fik ikke meget at vide om familiernes bekymring for at miste en far. Når læreren fortalte om krigen, viste han i stedet billeder af de sejrrige soldater, som nedkæmpede oprørene.