Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Die Fundes redaktion, indhold og historie

Tegning af sværd fra ældre Bronzealder
Tegning af sværd fra ældre Bronzealder

Die Fundes historie

Die Funde er et bogværk i flere bind, som enheden Danmarks Oldtid ved Nationalmuseet står for i samarbejde med Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf, Slesvig. Initiativet til bogværket blev taget af nu afdøde prof. Karl Kersten (1909-1992). Han var tysk arkæolog og professor samt direktør for museet i Slesvig. Karl Kersten var hovedkraften bag udsendelsen i 1973 af første bind af Die Funde og de følgende ni bind.

Det hele startede i 1959 med indsamling af fund og oplysninger, indtil kataloget var færdigt i 1976. Sideløbende hermed tegnede en gruppe tyske tegnere oldsagerne til de første 8 bind. Den tyske tegnergruppe fortsatte derefter med at arbejde med bind om Nordtyskland, mens en dansk tegnergruppe i 1987 påbegyndte arbejdet med de danske bind. Indtil nu er der udgivet 16 bind. Når projektet er færdiggjort vil værket tælle i alt 24 bind. Undervejs er indholdet blevet suppleret med alle nye fund, der er indkommet siden 1976.

Tegning af armbånd fra ældre Bronzealder
Tegning af armbånd fra ældre Bronzealder

Hvert bind indeholder

Hvert bind behandler et geografisk område i Danmark eller Nordtyskland og består af følgende dele:

En katalogtekst med beskrivelser af de enkelte fund samt planer over grave og anlæg. Hvert bind omfatter fund fra udgravninger helt op til ét år forud for udgivelsesåret.

Den næste del er tegningerne, der er så præcist tegnet, at illustrationerne for forskeren i vid udstrækning erstatter de originale genstande. Derved kan man skåne objekterne for yderligere håndtering. Tegningerne er derfor den del af kataloget, som karakteriserer bogværket og gør det så specielt. 

Bøgerne indeholder også fotografier af fortidsminder og af udgravninger. Til hvert bind hører også et geodætisk kort i 1:100.000 med markering af omtalte fundsteder samt af alle gravhøje og storstensgrave.

Tegning af kam fra ældre Bronzealder
Tegning af kam fra ældre Bronzealder

Die Fundes redaktion og støtter

Det er mange personer og tre institutioner, som er involveret i fremstillingen af Die Funde. Carlsbergfondet, det tyske Akademie der Wissenschaften und der Literatur i Mainz og Nationalmuseet yder den økonomiske støtte.

Redaktionen af de enkelte bind sker i samarbejde med værkets hovedredaktør, Prof. Dr. Karl-Heinz Willroth ved universitetet i Göttingen. Arbejdsgruppen i København koordineres af tegneren Malgorzata Hansen og består desuden af tegnerne Sol Hallset og Frank Ruszkai.